Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-01-19 05:56:18

Kalendarz Wydarzeń

Zebranie Wiejskie w Niechobrzu

Sołtys wsi Niechobrz zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 19:30 w Domu Ludowym w Niechobrzu.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Niechobrz.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Drugi termin zebrania: 23 kwietnia 2015 r. o godz. 19:45.