Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-07-11 18:30:23

Kalendarz Wydarzeń

V Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 roku poz. 594 z póź. zm.) zwołuje V Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale, która odbędzie się o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5388-zaproszenie-na-v-sesje-rady-miejskiej-w-boguchwale.html