Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-03 16:31:36

Wszystkie aktualności

KOMUNIKAT - obsługa klientów przez Urządu Miejski

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Boguchwale nie będzie prowadzić obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Należy się kontaktować drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformę ePUAP. 

Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w Urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z referatem zajmującym się Państwa sprawą.


CENTRALA: 17 87 55 200

E-MAIL: um@boguchwala.pl

Referat Budżetu i Finansów: 17 87 55 250, 17 87 55 233, 17 87 55 234

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 17 87 55 235, 17 87 55 231, 17 87 55 232 (Ponadto celem ułatwienia kontaktu telefonicznego udostępniono dedykowany do obsługi podatników numer komórkowy: +48 517 191 209 - sieć ORANGE, opłaty wg taryf operatorów)

Referat Infrastruktury: 17 87 55 229, 17 87 55 259, 17 87 55 249, 17 87 55 251

Referat Oświaty: 17 87 55 253, 17 87 55 227, 17 87 55 228

Referat Spraw Obywatelskich: 17 87 55 212, 17 87 55 213

Referat Organizacyjny: 17 87 55 217, 17 87 55 226, 17 87 55 215

Referat Promocji Rozwoju i Polityki Społeczno-Gospodarczej: 17 87 55 239, 17 87 55 221, 17 87 55 224, 17 87 55 255

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych: 17 87 55 248, 17 87 55 245, 17 87 55 220    

Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego: 17 87 55 270, 17 87 55 225, 17 87 55 241, 17 87 55 244, 17 87 55 246

Referat Ochrony Środowiska: 17 87 55 216, 17 87 55 247 (Referat przypomina, iż przydzielone w latach ubiegłych indywidualne rachunki bankowe nie uległy zmianie w związku z tegoroczną zmianą systemu gospodarki odpadami i obowiązują nadal. Osoby składające po raz pierwszy deklaracje w 2020 r., które jeszcze rachunków indywidualnych nie otrzymały, mogą - przejściowo do czasu ich przydzielenia - wpłacać opłaty przelewem na konto nr 08 9163 0009 2001 0000 0039 0153)

Straż Miejska: 17 87 55 291


W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza pod nr tel. 17 87 55 201.

W innych sprawach kierowanych do Urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej - poprzez platformę ePUAP.

Przypominamy, że wpłat z tytułu podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, na wskazane w dokumentach indywidualne konta bankowe.

Jednocześnie apelujemy o zachowanie spokoju, wszelkich środków ostrożności i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych na stronach www.gov.pl/web/koronawirus oraz dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii NFZ -  800 190 590.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiło telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Szczegóły na stronie mopsboguchwala.naszops.pl/n,wsparcie-psychologiczne

Wspólnie podejmujmy działania profilaktyczne dla dobra nas wszystkich.