Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-08-11 06:11:22

Wszystkie aktualności

Projekt "W zgodzie z naturą"

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała oraz Lokalna Grupa Działania "TRYGON-Rozwój i Innowacja" realizowały projekt "W zgodzie z naturą".

Projekt podzielony został na dwa etapy. Na zajęciach warsztatowych, które odbywały się od 21 czerwca w Miejskim Centrum Kultury zostały wykonane prace i obrazy o tematyce przyrodniczej z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu (folie, butelki plastikowe, przeterminowane artykuły spożywcze, kasza, ryż, pestki dyni z użyciem krepiny jako barwnika oraz kamienie).

Drugim etapem realizacji projektu był wyjazd w Bieszczady, do miejscowości Leszczowate, gdzie pod kierunkiem zawodowych fotografów w lasach świerkowo- jodłowych podopieczni Stowarzyszenia wykonywali zdjęcia o tematyce przyrodniczej. Celem tego wyjazdu było uzmysłowienie faktu, że wiele tracimy kiedy nie segregujemy śmieci, tylko wrzucamy je do kosza. Organizatorzy chcieli także zaprezentować fotografię jako sztukę.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców poprzez ich aktywizację i podniesienie kompetencji z uwzględnieniem działań proekologicznych.

Wystawa prac odbyła się 5 października 2019 r. w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Została ona połączona ze spotkaniem organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Celem spotkania było podsumowanie projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja pt. „W Zgodzie z Naturą”. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe Gminy Boguchwała, a także przedstawiciele Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale oraz LGD „Trygon”.

Autor: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała

Foto: UM