Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-06-04 00:35:27

Wszystkie aktualności

Stawiamy na nowoczesną edukację

Gmina Boguchwała jako organ prowadzący 10 szkół podstawowych oraz liceum realizuje wiele działań mających na celu poprawę jakości edukacji. Celem Konferencji "Edukacja przyszłości", która odbyła się wczoraj w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale było podzielenie się doświadczeniami w tym zakresie oraz wywołanie dyskusji na temat dalszych kierunków rozwoju edukacji, również w aspekcie wykorzystania możliwości finansowych jakie daje w tym zakresie Unia Europejska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Boguchwała na czele z burmistrzem Wiesławem Kąkolem, zaproszeni goście – Wicewojewoda Lucyna Podhalicz oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, nauczyciele z gminnych placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych. W panelu dyskusyjnym poruszono problematykę obecnych wyzwań stojących przed systemem oświaty, nowych zjawiskach i czynnikach wpływających na edukację przyszłości.

Konferencja była także okazją do prezentacji założeń projektu "Wyższa jakość edukacji w gminie Boguchwała". Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także uczniów z przedmiotów ścisłych, języków obcych, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt będzie realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem będzie zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D, a także roboty.

Główna część projektu - organizacja zajęć dodatkowych dla ponad 1000 uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych - będzie realizowana od września 2019 roku. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku. Działania dla uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania, otworzy dalszą ścieżkę edukacji uczniom oraz pozwoli znaleźć w przyszłości dobrą pracę. Całkowita wartość projektu wynosi 1 992 749,52 zł. Wartość dofinansowania w ramach RPO WP to 1 893 109,52 zł.

Konferencję zakończył wykład dotyczący innowacji i eksperymentów pedagogicznych, pokaz robotów, drukarki 3D i innych pomocy dydaktycznych zaprezentowane przez przedstawicieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli i Wydawnictwa MAC Edukacja. Patronat nad wydarzeniem organizowanym przez Gminę Boguchwała objął Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Gazeta Codzienna Nowiny oraz Polskie Radio Rzeszów.

fot. UM