Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2020-02-17 03:11:45

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Mogielnicy

20 lutego 2019 roku o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Mogielnicy (koło Kościoła) odbędzie się Zebranie Wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia opinii dotyczącej zmiany w Statucie Sołectwa Mogielnica,
- wyrażenia opinii dotyczącej zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych,
- zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie zebrania.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Mogielnica w przypadku braku quorum, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 20 lutego 2019 roku o godz. 17:15.