Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-20 05:57:28

Wszystkie aktualności

Zmiana liczby radnych Rady Miejskiej w Boguchwale

Wojewoda Podkarpacki wydał zarządzenie, w którym ustalił liczbę radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podkarpackim w kadencji 2018-2023. Zmianie uległa liczba radnych w Gminie Boguchwała. Obecnie w Radzie Miejskiej w Boguchwale zasiada 15 radnych. W nowej kadencji liczba ta wyniesie 21.

Liczba radnych została ustalona na podstawie liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba radnych do Rady Powiatu Rzeszowskiego (29) oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego (33) nie uległa zmianie.