Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-25 09:48:19

Wszystkie aktualności

Kolejny etap realizacji projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" zakończony

Gmina Boguchwała zakończyła kolejny etap realizacji projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie. Celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na terenie 13 gmin partnerskich funkcjonujących w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminy Boguchwała.

Jego osiągnięciu ma służyć montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gospodarstw domowych, umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych, a w efekcie redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację ponad 2 700 instalacji fotowoltaicznych. Łącznie z terenu Gminy Boguchwała podpisano 175 umów. Po podpisaniu umów przez pozostałych uczestników projektu, kolejnym etapem będzie ogłoszenie przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. Łączna wartość projektu to 45 413 849,60 zł. Wartość dla Gminy Boguchwała to 3 863 676,30 zł, a wartość dofinansowania 3 033 488,50 zł.

Inwestycją w zieloną energię będzie także realizacja drugiego projektu "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF". W ramach projektu zostaną zamontowane 123 instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie gmin zrzeszonych w ROF. Szacuje się, że nowo wybudowane jednostki wyprodukują energię elektryczną w wysokości 1 824,09 MWh rocznie, jednocześnie powodując spadek emisji gazów cieplarnianych o 1455 tony. Na terenie Gminy Boguchwała planuje się montaż instalacji na budynku Miejskiego Centrum Kultury oraz Urzędu Miejskiego. Wartość projektu zintegrowanego to 22 641 035,89 zł. Wartość dla Gminy Boguchwała wyniosła 981 982,90 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 233 282,50 zł.