Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-20 05:50:24

Wszystkie aktualności

Podziękowania dla zgłobieńskiej szkoły od Rzecznika Praw Dziecka

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu znalazła się w gronie 400 szkół w Polsce, które zaangażowały się w ogólnopolskie obchody Dnia Praw Dziecka. Za wszystkie podjęte inicjatywy szkoła otrzymała specjalne podziękowania.

Szkolne obchody przeprowadzono pod hasłem "Mam swoje prawa". W każdej klasie wyglądały one trochę inaczej ze względu na charakter i etap edukacyjny. We wszystkich oddziałach omówiono Konwencję Praw Dziecka - międzynarodową umowę o prawach dziecka, której pomysłodawcą była Polska. Dzieci dowiedziały się także, jakie są najważniejsze akty prawne dotyczące dzieci w Polsce, a mianowicie: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Przypomniały sobie, w jakich sprawach i pod jaki numer telefonu można zadzwonić do Rzecznika Praw Dziecka lub zgłosić problem dzwoniąc na telefon zaufania.

Były również filmy, animacje, gry edukacyjne i wspólne piosenki, a starsi uczniowie podejmowali poważne dyskusje na temat praw, jakie im przysługują. Mówiąc o prawach dzieci, nie sposób było nie wspomnieć o Januszu Korczaku, wielkim zwolenniku i polskim prekursorze działań na rzecz dzieci. Człowieku, który mówił i własnym życiem zaświadczał, że "Nie ma dzieci - są ludzie".

źródło i fot. spzglobien.pl