Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 10:42:09

Wszystkie aktualności

Budżet Obywatelski Gminy Boguchwała 2018 - wyniki

Mieszkańcy po raz piąty włączyli się w podjęcie decyzji o wydatkach inwestycyjnych gminy. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała wzięła udział rekordowa liczba mieszkańców.

W Budżecie Obywatelskim na 2018 rok zadania zostały podzielone na trzy obszary: "budowa, przebudowa dróg i chodników", "budowa, modernizacja oświetlenia" oraz "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych". Pod głosowanie mieszkańców zostało poddanych 14 zadań drogowych, 7 zadań w zakresie oświetlenia oraz 10 zadań dotyczących terenów rekreacyjnych.

W głosowaniu wzięło udział 5 235 mieszkańców, o 596 osób więcej niż w roku ubiegłym. 104 karty nie zostały wypełnione poprawnie. Pozostałe 5 131 ankiet spełniło wymogi określone w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji zostały rekomendowane te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w wyniku poparcia udzielonego przez mieszkańców oraz punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Zespół oceniał zadania m.in. pod względem możliwości technicznych realizacji zadania, czy kosztów eksploatacji.

W obszarze "budowa, przebudowa dróg i chodników" zostaną zrealizowane:

  1. Zadanie nr 9 z Niechobrza - Przebudowa drogi gminnej 108185R poprzez budowę chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu w kierunku Remizy OSP
  2. Zadanie nr 7 z Lutoryża - Przebudowa fosy odwadniającej wzdłuż drogi gminnej Babia Góra II
  3. Zadanie nr 6 z Lutoryża - Przebudowa dogi i budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Lutoryżu
  4. Zadanie nr 10 z Nosówki - Przebudowa drogi z Nosówki do Kielanówki poprzez budowę odcinka chodnika

W obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia" zostaną zrealizowane:

  1. Zadanie nr 6 z Niechobrza - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu w kierunku skrzyżowania z drogą na Kąty
  2. Zadanie nr 7 z Woli Zgłobieńskiej - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 477
  3. Zadanie nr 3 z Lutoryża - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 108186R
  4. Zadanie nr 4 z Mogielnicy - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 1804

W obszarze "budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych" zostaną zrealizowane:

  1. Zadanie nr 1 z Boguchwały Dolnej - Rozbudowa placu zabaw przy rynku w Boguchwale
  2. Zadanie nr 4 z Niechobrza - Budowa parku rekreacyjno-sportowego na działkach za Szkołą Podstawową nr 1 w Niechobrzu

Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem, Burmistrz Boguchwały zwiększył pulę środków na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2018 rok z planowanych 750 tys. zł na 860 tys. zł, dzięki czemu dodatkowo zostaną zrealizowane dwa zadania z obszaru "budowa, przebudowa dróg i chodników", które zajęły 5 i 6 miejsce:

5. Zadanie nr 13 z Woli Zgłobieńskiej - Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 414, 415, 402, 403 w Woli Zgłobieńskiej
6. Zadanie nr 8 z Mogielnicy - Przebudowa odcinka drogi nr 1804 w Mogielnicy

Zadania wybrane w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała zostały uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały w budżecie gminy na 2018 rok.