Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-24 04:20:20

Wszystkie aktualności

Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji

31 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyła się pierwsza sesja Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Akty powołania na radnych wręczył burmistrz Wiesław Dronka. W inauguracyjnym posiedzeniu wzięli udział także zastępca burmistrza Ewa Śliwa i Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.

Miejska Rada Seniorów została powołana do życia z inicjatywy burmistrza Wiesława Dronki we wrześniu 2014 roku. Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.

W trakcie pierwszej, trzyletniej kadencji Miejska Rada Seniorów spotkała się na 15 sesjach. Rada, w ramach wydzielonych z budżetu gminy środków, wsparła m.in. organizację spotkań seniorów, wycieczek, wyjazdów do kina i teatru. W wymienionych inicjatywach uczestniczyło ponad 3000 osób.

Podczas inauguracyjnej sesji odbyły się wybory Prezydium Rady. Przewodniczącym został pan Ryszard Miłek, a wiceprzewodniczącą pani Genowefa Bieda.

Skład Rady: