Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-25 09:56:16

Wszystkie aktualności

Kolejny laur "Perspektyw" dla Liceum w Boguchwale

Fundacja edukacyjna "Perspektywy" już po raz dwudziesty przygotowała ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych - Perspektywy 2018. Tym razem ocenie poddano 2195 liceów ogólnokształcących. Spośród nich wyłoniono 500 najlepszych.

Zasady Rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale zostało w jubileuszowym dwudziestym rankingu sklasyfikowane na osiemnastej pozycji w województwie podkarpackim. W odniesieniu do liceów rzeszowskich, LOB ustępuje tylko czterem szkołom.

O pozycji boguchwalskiej szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zadecydowały maturalne wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach, w tym międzynarodowych. Procentowo największy udział w określeniu pozycji szkoły w rankingu mają wyniki uzyskiwane z przedmiotów rozszerzonych wybieranych samodzielnie przez uczniów.

Laur 2018, jest już trzecim tego typu wyróżnieniem przyznanym Liceum w Boguchwale, potwierdza on godną zaufania jakość kształcenia na jaką mogą liczyć wszyscy uczniowie.