Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 16:36:15

Wszystkie aktualności

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - podpisanie umowy

W związku z zakończoną weryfikacją wniosków przystąpienia do projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy", realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Boguchwała zakwalifikowanych do w/w projektu do podpisywania umów uczestnictwa w terminie od 8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Suszyckich 33 w godzinach 07:30-15:30.

Jednocześnie przypominamy, że umowy uczestnictwa w przedmiotowym projekcie muszą być podpisane przez te osoby, które na etapie rekrutacji składały i podpisywały wniosek przystąpienia do projektu.

Lista mieszkańców dostępna na stronie: 
www.rof.org.pl/24-aktualnosci/208-aktualnosci/359-instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego.html