Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-21 15:58:11

Wszystkie aktualności

Gmina Boguchwała wsparła zakup nowego radiowozu

45 nowych pojazdów o wartości ponad 3,2 mln zł, przekazano wczoraj do komend, komisariatów i posterunków Policji na Podkarpaciu. Nowy radiowóz trafił także do Boguchwały.

To efekt współdziałania władz państwowych i samorządowych. Gmina Boguchwała wspomogła zakup pojazdu kwotą 20 000 zł. Zakup wsparła także Gmina Lubenia, która podlega pod boguchwalski komisariat. Pozostałe środki pochodziły z budżetu państwa, w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Uroczyste przekazanie odbyło się na placu przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, przedstawiciele samorządów, w tym Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, a także komendanci miejscy i powiatowi. Pojazdy poświęcił duszpasterz Podkarpackiej Policji i proboszcz Parafii w Kielanówce ks. Marek Buchman.

Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu to kolejny element współpracy samorządu z Policją. W ubiegłym roku na rzecz komisariatu zostały przekazane 4 drukarki, a w poprzednich latach z funduszy gminnych zakupiony został alkomat za kwotę 13 500 zł. Władze samorządowe wsparły także zakończoną w grudniu 2014 roku modernizację boguchwalskiego komisariatu. Środki finansowe w kwocie blisko 230 000 zł zostały przekazane na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, roboty budowlane oraz wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy.

źródło i fot. www.policja.pl