Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-20 03:46:36

Wszystkie aktualności

Być blisko czyli jak?

Od 1 września do 1 grudnia Fundacja Być Blisko realizowała w Boguchwale inicjatywę "BYĆ BLISKO CZYLI JAK?" skierowaną do rodzin i dzieci. W ramach projektu przeprowadzone zostały spotkania tematyczne:

Wydarzenia realizowane w inicjatywie stały się okazją do integracji rodzin z Boguchwały, do wspólnego spędzania czasu dzieci wraz z rodzicami, a także podniesienia kompetencji rodzicielskich i kształtowania świadomości empatii u dzieci. Spotkania warsztatowe i integracyjne w kawiarni oraz w biurze fundacji sprzyjały nawiązaniu bliższych realacji między rodzinami, oraz były okazją do stworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń rodzicielskich, uczestnicy działań wyrazili chęć kontynuacji spotkań.

Inicjatywa została realizowana w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD "TRYGON - Rozwój i Innowacja"

Fundacja Być Blisko - Czyli Jak? from Rałowski.pl | FOTO & WIDEO | on Vimeo.