Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-24 18:17:36

Wszystkie aktualności

Szybciej, taniej i zdrowiej - projekt transportowy gmin ROF

Projekt pod nazwą "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" realizuje Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, zrzeszający dziewięć samorządów z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminę Boguchwała.

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie transportu publicznego na obszarze ROF i rozbudowa infrastruktury dla ruchu rowerowego, co spowoduje zmniejszenie liczby samochodów osobowych na drogach. Realizacja przyczyni się do niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz zmniejszenia korków na drogach. Dodatkowo działania będą się koncentrować na zintegrowaniu systemów transportowych (autobusowych, kolejowych, rowerowych) przy wykorzystaniu inteligentnego systemu transportowego. Ponadto obszar ROF wzbogaci się o nowoczesną infrastrukturę transportową oraz bardziej funkcjonalne przystanki komunikacji zbiorowej.

Całkowita wartość projektu to 128 803 000 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 87 874 765 zł. Związek Gmin PKS zakupi 54 niskoemisyjne, niskopodłogowe autobusy, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, powstanie także zaplecze techniczne. Przeprowadzone zostaną także inwestycje polegające na integracji systemu transportowego ROF ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym Rzeszowa w celu doprowadzenia do jednego, spójnego systemu, łączącego miasto z pozostałymi gminami.

Na terenie Gminy Boguchwała uruchomiony zostanie węzeł przesiadkowy przy stacji PKP w Boguchwale poprzez przebudowę budynku dworca oraz wydzielenie obok niego strefy parkingowej w systemie Bike&Ride oraz Park&Ride dla podróżujących transportem samochodowym i kolejowym. Dodatkowo przewiduje się przebudowę ulicy Kolejowej, przy której powstanie ścieżka rowerowa. Przebudowany zostanie także budynek dworca PKS wraz z otoczeniem - parkingami w systemach Bike&Ride i Park&Ride, parkingiem dla busów, ścieżką rowerową i chodnikiem. W ramach projektu powstanie także blisko 4 km chodników w Niechobrzu, Nosówce, Mogielnicy, Lutoryżu oraz Racławówce. Ponadto inwestycje transportowe obejmą wykonanie na przystanku przy Centrum Handlowym Stokrotka ogrzewanej wiaty dla podróżnych, a także budowę 12 wiat przystankowych w Niechobrzu, Lutoryżu, Mogielnicy, Racławówce, Zgłobniu, Nosówce i Woli Zgłobieńskiej. Wartość projektu realizowanego przez Gminę Boguchwała wyniesie 11 896 000 zł.