Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-27 06:31:03

Wszystkie aktualności

Program Maluch Plus 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję konkursu "MALUCH+". W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które w zależności od modułu mogą ubiegać się o środki.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne na stronie internetowej resortu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mrpips.gov.pl