Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-20 20:36:51

Wszystkie aktualności

Myślę!-Działam!-Odkrywam! - projekt edukacyjny w Mogielnicy

Projekt edukacyjny Myślę!-Działam!-Odkrywam! znalazł się wśród 15 najlepiej ocenionych przez kapitułę "mPotęgi" projektów edukacyjnych w Polsce w IV edycji programu "mPotęga". Jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy od 15 września do 15 grudnia 2017 roku. Beneficjentami są uczniowie klas IV-VI.

W ramach działań projektowych prowadzone są zajęcia: Enigma, Grywalizacja, Programowanie i kodowanie z wykorzystaniem robota Photon, Webquest, Scrabble w szkole, Stare i nowe gry planszowe oraz Cyrkologia w edukacji. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności matematyczne wykorzystując w procesie nauczania / uczenia się platformy edukacyjne Kahoot, Learning Apps, Code Studio, Kodable, Khan Academy, aplikację GeoGebra.

Na listopad dla uczniów z terenu gminy zaplanowano konkursy: Super gra i Super Umysł 2017.


W projekcie edukacyjnym MYŚLĘ!-DZIAŁAM!-ODKRYWAM!:

Wykorzystujemy nauczanie przyjazne mózgowi!

Nasz mózg uczy się poprzez zmysły, doświadczenia, stawianie pytań, ruch i zabawę! Pozwalamy dzieciom myśleć. Nie wyręczamy ich. Nie dajemy gotowych rozwiązań Pozwalamy im popełniać błędy. Pracujemy tak, aby matematyka była dla nich przygodą i radosnym odkrywaniem. Ponieważ uczniowie najintensywniej uczą się wtedy, gdy zapominają, że to robią.

Wykorzystujemy zdobycze neurodydaktyki!

Bazujemy na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystujemy silne strony mózgu, łączymy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwalamy uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań. Stosujmy zasadę: Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę!

Nowa generacja uczniów (cyfrowi tubylcy) wymaga stosowania w procesie nauczania / uczenia się nowoczesnych metod i form pracy!

Idziemy z duchem czasu! W procesie nauczania/uczenia się stosujemy nowoczesne metody wspierane technikami informacyjno - komunikacyjnymi, którymi na co dzień posługują się nasi uczniowie, które dają ogromne możliwości tworzenia ciekawych i motywujących do kreatywnego myślenia zajęć. Wykorzystujemy w procesie nauczania/uczenia się: platformy edukacyjne, webquesty, planszowe i komputerowe gry strategiczne i symulacyjne oraz kodowanie i programowanie.

Nie jesteśmy bezludną wyspą! Uczenie się to proces społeczny!

Zachęcamy uczniów do pracy zespołowej. Uczymy ich umiejętności współdziałania i dialogu oraz zaufania we współodpowiedzialności.


Zapraszamy na bloga projektu mysledzialamodkrywam.blogspot.com, na którym można znaleźć wiele ciekawych pomysłów na zajęcia matematyczne.

autorka i koordynator projektu Marzena Bardzik,
prowadząca zajęcia Cyrkologia w edukacji Karolina Musiał