Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-04-27 06:30:43

Wszystkie aktualności

Urząd Miejski w Boguchwale czynny całą dobę

Dla większości z nas wyprawa do jakiegokolwiek urzędu zwykle nie należy do ulubionych zajęć. Często jesteśmy bardzo zajęci i na wizytę w urzędzie brakuje nam czasu. Dobra wiadomość dla Państwa jest taka, że Urząd Miejski w Boguchwale poprzez internet jest teraz czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wiele spraw można załatwić tą drogą z dowolnego miejsca, w którym mamy dostęp do internetu.

Aby załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego, który jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu lub bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Mając podpis kwalifikowany lub profil zaufany, możliwe jest podpisywanie dokumentów m.in. w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jego posiadanie pozwala również na korzystanie z Platformy Informacyjno-Płatniczej, umożliwiającej sprawdzanie oraz uregulowanie przez Internet zobowiązań podatkowych.

W jaki sposób uzyskać profil zaufany?

Osoby nie posiadające jeszcze konta na platformie ePUAP powinny je utworzyć. W tym celu należy wypełnić wniosek o założenie profilu oraz potwierdzić tożsamość. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z punków potwierdzających. Taki punkt znajduje się także w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Można to również zrobić za pośrednictwem bankowości internetowej, jeżeli bank, w którym mamy konto oferuje taką usługę. W przypadku  problemu z założeniem profilu zaufanego, można uzyskać pomoc w Urzędzie Miejskim w Boguchwale dzwoniąc pod numer 17 87 55 213.

Jak posługiwać się profilem zaufanym?

Przy pomocy profilu zaufanego możemy elektronicznie podpisywać dokumenty i przesyłać je do urzędu, gdzie będą rozpatrywane identycznie jak dokumenty papierowe podpisane własnoręcznie. Po zalogowaniu się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wybieramy usługę, z której chcemy skorzystać np. złożenie pisma. Następnie wypełniamy wniosek i podpisujemy go profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak wypełniony wniosek można już wysłać do urzędu.

Jakie sprawy załatwimy on-line?

Poniżej przedstawiamy przykładowe sprawy, jakie można załatwić przez internet w Urzędzie Miejskim całą dobę, przez siedem dni w tygodniu:

Do wymienionych e-usług wchodzimy poprzez stronę www.boguchwala.pl, uruchamiając zakładkę "Elektroniczna Skrzynka Podawcza".

Z kolei za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej możecie Państwo sprawdzić wysokość swoich zobowiązań wobec gminy, tj. kwoty poszczególnych rat podatków i opłat, w szczególności: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami.

Portal udostępnia dane dotyczące podstawy naliczenia danego podatku lub opłaty. W przypadku decyzji podatkowych można pobrać ich kopie w postaci pliku PDF. W systemie można przeglądać historię zobowiązań z lat ubiegłych. Portal mieści się pod adresem: http://enaleznosci.boguchwala.pl.
Za pośrednictwem tego serwisu możliwe jest dokonywanie wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat. Wystarczy zaznaczyć raty, za które chcemy zapłacić i wybrać odpowiedni bank z listy. Logowanie do serwisu jest możliwe za pomocą profilu zaufanego.

Taką  funkcjonalność e-urzędu udało się wdrożyć dzięki realizacji projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" wspólnie z miastami Krosno i Przemyśl oraz gminami Rymanów, Frysztak i Lubenia, na który uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo, żeby zapewnić dostęp do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, pozyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości ponad 3 mln zł. W ramach tej kwoty 298 gospodarstw domowych na terenie naszej gminy otrzymało sprzęt komputerowy i dostęp do internetu. Ponadto, szkoły i instytucje kultury wyposażono łącznie w 456 sztuk komputerów i 38 drukarek.

Proponując Państwu powyższe rozwiązania, zależało nam na ułatwieniu dostępu do urzędu również poza godzinami jego pracy. Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu.