Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2019-03-23 12:32:37

Wszystkie aktualności

Zebranie Wiejskie w Woli Zgłobieńskiej

Sołtys wsi Wola Zgłobieńska zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 19:00 w Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej.

TEMATYKA ZEBRANIA:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja o realizacji zadań samorządu.
  3. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
  4. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania statutu sołectwa Wola Zgłobieńska.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

 Drugi termin zebrania: 27 kwietnia 2015 roku o godz. 19:15.