Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-25 09:53:57

Wszystkie aktualności

Informacja dla mieszkańców Zarzecza

W dniu 12 września 2014 roku o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Zarzeczu odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2015.
3. Sprawy różne.

Zgodnie z §17 Statutu Sołectwa w przypadku braku quorum tj. co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, zebranie odbędzie się w II terminie tj. 12 września 2014 r. o godzinie 18:15.