Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 16:04:28

Bezpieczeństwo

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

W celu zapewniania prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Boguchwała oraz zapewnienia przepływu informacji na potrzeby tego zarządzania ustalono całodobowy dyżur w sposób następujący:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Boguchwale

od poniedziałku do piątku w godzinach - 7:30 do 15:30

telefon centrala - 17 87 55 200
telefon podinsp. ds. zarządzania kryzysowego - 17 87 55 211, 17 87 01 110
fax - 17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

Poza godzinami pracy Urzędu w niedzielę i święta całodobowo pełniony jest dyżur telefoniczny (system dyżurów domowych).

telefon - 17 87 01 110
telefon kom. - 608 666 038

Realizując zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013.1166 j.t.), zarządzeniem Burmistrz Boguchwały - Nr 10/08 z dnia 15 stycznia 2008 roku został powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

SKŁAD ZESPOŁU:

Obsługę kancelaryjno-biurową GZZK prowadzi:
Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
pok. nr 10, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.