Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 06:03:59

Bezpieczeństwo

Policja


Komisariat Policji w Boguchwale służy pomocą mieszkańcom gminy całodobowo przez siedem dni w tygodniu.


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W BOGUCHWALE - asp. sztab. Dariusz Woźny

Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:30 do 17:30

STRUKTURA KOMISARIATU


REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Stanisław Worosz

REJON SŁUŻBOWY NR 1 - Miasto Boguchwała
dzielnicowy mł. asp. Maciej Głubisz

REJON SŁUŻBOWY NR 2 - Niechobrz, Racławówka
dzielnicowy sierż. Andrzej Stebnicki

REJON SŁUŻBOWY NR 3 - Wola Zgłobieńska, Zgłobień, Nosówka, Kielanówka
dzielnicowy sierż. Kinga Kulig

REJON SŁUŻBOWY NR 4 - Lubenia, Sołonka, Straszydle
dzielnicowy mł. asp. Paweł Chmiel

REJON SŁUŻBOWY NR 5 - Mogielnica, Lutoryż, Zarzecze, Siedliska
dzielnicowy mł. asp. Andrzej Czarnik


DO OBOWIĄZKÓW DZIELNICOWEGO NALEŻY M.IN.:

Policjanci pełniący funkcje dzielnicowych, w ramach wykonywania codziennych obowiązków, podejmują przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie nad którym sprawują pieczę, a w szczególności:


PRZESTROGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MAJĄCE ZNACZENIE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ICH MIENIA