Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-23 12:58:44

Bezpieczeństwo

Straż Miejska

Straż Miejska jest formacją umundurowaną, która służy Państwu pomocą przez siedem dni w tygodniu, przy czym w niedziele i święta oraz w porze nocnej reagować będą wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki.

Siedziba Straży Miejskiej w Boguchwale: Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, II piętro - pokój 34, tel. 17 87 55 222


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE - Mirosław Korczyński


Zakres kompetencji Strażników Miejskich reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.