Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 00:34:45

Instytucje kultury

Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu

Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu

adres: 36-047 Niechobrz 278
strona internetowa: lokniechobrz.stronakultury.pl
telefon: (017) 85 00 992
NIP: 517 02 73 840

dyrektor: Anna Wolska
telefon: 530 863 656
e-mail: a.wolska@lok.boguchwala.pl


Filia w Lutoryżu

instruktor kulturalny: Magdalena Znamirowska
telefon: (017) 87 11 052
świetlica:

Filia w Mogielnicy

instruktor kulturalny: Alicja Moszkowicz
telefon: (017) 87 11 975
e-mail: a.moszkowicz@lok.boguchwala.pl
świetlica:

Filia w Niechobrzu

instruktor kulturalny: Małgorzata Pietrucha
telefon: (017) 85 00 992
e-mail: m.pietrucha@lok.boguchwala.pl
świetlica:

Filia w Zarzeczu

instruktor kulturalny: Agata Kuźniar
telefon: (017) 87 15 358
świetlica: