Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 04:37:44

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Boguchwała Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

http://www.sse.krakow.pl/files/common/formatki/Boguchwala.pdf

Spółka Krakowski Park Technologiczny powstała w roku 1997 i zarządza specjalną strefą ekonomiczną obejmującą obszar 558,71 hektarów. Posiada także status parku technologicznego. Krakowska SSE położona jest na terenach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce. SSE obejmuje 22 podstrefy na terenie 20 gmin. Oferuje ona inwestorom tereny greenfield, a także przestrzeń biurową do wynajęcia.

Strefa działa na podstawie "Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych" z dnia 20 października 1994 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 roku. Funkcjonować będzie do końca roku 2020.

Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora przemysłu tradycyjnego z wyjątkiem produkcji wyrobów koncesjonowanych przez państwo, tj. alkoholu, wyrobów tytoniowych czy produkcji stali. Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych oraz usługi centrów telefonicznych.Zezwolenie na działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej mogą uzyskać wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość oraz kraj pochodzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują większy poziom pomocy publicznej.

Jak dotąd Krakowski Park Technologiczny wydał 106 zezwoleń na działalność w strefie. Wśród przedsiębiorstw obecnych na terenach SSE znajdują się zarówno małe i średnie firmy, takie jak: Car Technology oraz Unipress, a także duże i znane: Comarch, RR Donnelley, Shell, Onet czy MAN Trucks. W strefie utworzono ponad 10 000 miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,7 mld zł.

Wszystkie informacje dotyczące działalności Krakowskiego Parku Technologicznego, a także specjalnej strefy ekonomicznej znajdują się na stronie internetowej: www.kpt.krakow.pl.