Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-21 03:13:08

Projekty

Budowa chodnika w miejscowości Kielanówka

Wartość projektu: 145 892,96 zł
Wartość dotacji: 94 889 zł
Okres realizacji: 2014

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie drogi i wykonaniu chodnika w miejscowości Kielanówka. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenia, remont odwodnienia oraz chodnik.