Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-25 02:52:36

Projekty

Dobre wsparcie na starcie

Wartość projektu: 282 526,72 zł
Wartość dotacji: 282 526,72 zł
Okres realizacji: 2008

Projekt skierowany jest do 220 uczniów, kształcących się w SP w Lutoryżu, SP w Zarzeczu, SP w Mogielnicy, SP w Boguchwale oraz Gimnazjum w Boguchwale. Celem projektu była organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki.

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2.