Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-26 06:06:19

Projekty

Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce oraz urządzenie jego otoczenia

Wartość projektu: 76 165,91 zł
Wartość dotacji: 46 442,00 zł
Okres realizacji projektu: 2012

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonano roboty remontowe oraz zakupiono wyposażenie Domu Ludowego. Prace objęły remont zniszczonych okładzin schodów zewnętrznych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, remont chodników, a także remont pomieszczeń kuchni i zmywalni.