Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-24 07:09:42

Zasłużeni i honorowi obywatele

Leszek Kalandyk - Honorowy Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Leszek Kalandyk urodzony 5 stycznia 1955 roku w Rzeszowie, ukończył Wyższa Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, otrzymując tytuł magistra matematyki. W roku 2002 ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji". Od roku 1979 związany jest z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży. Przez 28 lat  wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonywał obowiązki nauczyciela, w tym przez 18 lat dyrektora szkoły. Z jego inicjatywy i przy jego zaangażowaniu w 1993 roku Szkoła w Boguchwale otrzymała imię generała Stanisława Maczka. Pan Leszek Kalandyk będąc dyrektorem szkoły był inicjatorem wielu istotnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków nauki i rozbudowy bazy szkolnej. Przy współpracy z Radą Sołecką i Radą Rodziców w latach 1991-1993 przeprowadził rozbudowę szkoły, urządził pracownię komputerową, w latach 1997-2001 przeprowadził rozbudowę szkoły o kolejne sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną.

Ze szkołą pożegnał się w 2007 roku co nie znaczy, że odszedł z oświaty. Od września 2007 roku przez kolejne 4 lata działał jako Dyrektor Zespołu Ekonomicznego-Administracyjno Szkół i Placówek Oświatowych w Boguchwale. W tym okresie wspierał dyrektorów szkół w ich działalności oraz wspomagał w pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki którym w roku szkolnym 2008/2009 przy 5 szkołach podstawowych funkcjonowały punkty przedszkolne.

W latach 1990-1998 był członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Boguchwale, w latach 1994-1998 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego tej komisji, od 1995 roku był przewodniczącym zespołu samokształceniowego Kierowniczej Kadry Oświatowej w gminie Boguchwała, a od 1997 roku członkiem Gminnego Komitetu Przeciwalkoholowego w Boguchwale. Pan Leszek Kalandyk nadal bardzo mocno angażuje się w pracę na rzecz środowiska lokalnego.

W 2008 roku przy ogromnym zaangażowaniu Pana Leszka Kalandyka powstało Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, którego został prezesem. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest wspieranie gminnej oświaty. Prowadząc punkty przedszkolne przy 6 szkołach podstawowych stowarzyszenie poszerza ofertę edukacyjną gminy i zapewnia opiekę przedszkolną dla wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Boguchwała.

Otrzymane nagrody i odznaczenia:
- złota odznaka "Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju" - 1986
- odznaka "Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych" - 1997
- "Medal Komisji Edukacji Narodowej" - 2003
- "Srebrny Krzyż Zasługi" - 2005