Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-18 11:22:22

Zasłużeni i honorowi obywatele

Profesor Michał Kulesza - Honorowy Obywatel Gminy Boguchwała

Michał Tadeusz Kulesza urodził się 15 czerwca 1948 roku w Łodzi. W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od tego roku pracuje na uczelni. Uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych, został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Prowadził wykłady w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Zakładzie Studiów Ustrojowych w Instytucie Studiów Strategicznych i Badań nad Polityką.

Były członek Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Od roku 1980 uczestniczył w badaniach nad odbudową samorządu terytorialnego. Należał do współzałożycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jest jednym z twórców reformy samorządu terytorialnego, współautorem ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku oraz wielu późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej. Doradca rządu 1992-1994 i 1997-1999. Założyciel tygodnika "Wspólnota" oraz miesięcznika naukowego "Samorząd Terytorialny", który ukazuje się od 1991 roku. W latach 1997-1998 Sekretarz Stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa. Prezes Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej 2001-2004. W 2008 roku został społecznym doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Trudno jest wymienić wszystkie dokonania Profesora Michała Kuleszy, na rzecz samorządności dlatego, warto jednak wspomnieć o niektórych:

- Nagroda im. Grzegorza Palki zwana "Samorządowym Oskarem" uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie za niekwestionowany autorytet w środowiskach samorządowych,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i administracji publicznej za osiągnięcia w pracy naukowej - 18 września 2009 r.

Profesor Michał Kulesza zmarł 13 stycznia 2013 roku w wieku 65 lat. Spoczywa na cmentarzu powązkowkim  w Warszawie.