Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-20 05:45:34

Zasłużeni i honorowi obywatele

Władysław Pelczar - Honorowy Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Władysław Pelczar urodził się w 1941 roku w Boguchwale. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. W 1964 roku ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie uzyskując kwalifikacje oficera pożarnictwa. Podjął pracę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Jaśle na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego. W latach 1965-1982 pełnił funkcję Komendanta Powiatowego w Leżajsku. W 1979 roku ukończył studia prawnicze w Lublinie oraz Podyplomowe Studium w zakresie ratownictwa technicznego. Był radnym Gminnej Rady Narodowej w Leżajsku. Od 1982 do 1989 roku był Komendantem Straży Pożarnej w Rzeszowie, a od 1990 roku Komendantem Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krośnie, skąd w 1997 roku przeszedł na emeryturę.

Władysław Pelczar od młodych lat włączał się w działalność społeczną w rodzinnej miejscowości. Jest członkiem OSP w Boguchwale od roku 1956. Pełniąc m.in. funkcję Naczelnika brał udział w wielu akcjach ratowniczych. W chwili obecnej jest honorowym członkiem tej jednostki. W latach wcześniejszych, już jako zawodowy strażak - Komendant Wojewódzki w Rzeszowie był inicjatorem budowy remizy OSP w Boguchwale, organizował Komitet Społeczny, pozyskiwał sponsorów na rzecz tej budowy. Przyczynił się do dofinansowania nowych wozów strażackich oraz sprzętu pożarniczego dla jednostek z terenu gminy Boguchwała. Zaznaczył w sposób istotny swoją obecność w Gminie Boguchwała dając przykład współdziałania na niwie działalności społecznej, zyskując uznanie strażaków i społeczeństwa.

Władysław Pelczar uzyskał wiele odznaczeń, m.in.:
- Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
- Złoty Krzyż Zasługi
- Srebrny Medal "Za Zasługi dla Obrony Kraju"
- Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
- Odznaka Honorowa "Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa"
- Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Pożarnictwa"
- Złota Odznaka "Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi"
- Krzyż "Za Zasługi dla ZHP"
- Złota Odznaka "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego"
- Złota Odznaka Honorowa LZS
- Otlicznik Pożarnej Obrony - Litewski Strażak Wzorowy
- "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Krośnieńskiego"
- Złoty Znak Związku OSP
- Medal "Za Prikladnu Pracu" - Rosja
- Medal "Za Zasluhy dla Słuźbu" - Słowacja
- Medal Kapelana Krajowego Strażaków "Bogu na Chwałę - Ludziom na Ratunek"
- Medal Honorowy imienia płk. poż. Andrzeja Bazanowskiego

Wymienione, niektóre z licznych odznaczeń Władysława Pelczara świadczą o jego dużej aktywności w pożarnictwie zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Władysław Pelczar aktywnie działał także w klubach sportowych, które były jego pasją.