Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-06-20 05:54:46

Zasłużeni i honorowi obywatele

Kazimierz Filip - Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Kazimierz Filip urodził się 6 sierpnia 1940 roku w Sołonce. Szkołę Podstawową ukończył w roku 1954 roku i po jej ukończeniu w latach 1954-1958 uczęszczał do Technikum Kolejowego w Gliwicach o kierunku ruch kolejowy. Bezpośrednio po zdobyciu zawodu rozpoczął pracę w Oddziale Ruchowo-Handlowym jako dyżurny ruchu, a następnie zawiadowca stacji. W między czasie w latach 1960-1963 odbywał Zasadniczą Służbę Wojskową w Marynarce Wojennej w Gdyni pełniąc funkcję zawodowego bosmana okrętowego. Po odbyciu służby wojskowej ukończył Studium Ekonomiczne. W roku 1974 został przeniesiony do stacji PKP w Boguchwale na stanowisko zawiadowcy stacji. W ostatnim roku przed odejściem na emeryturę został awansowany na stanowisko kontrolera ruchu w Rzeszowie.

Pracę społeczną rozpoczął już roku 1966 pełniąc funkcję członka Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzińcu Gliwickim. W latach 1984-1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Boguchwale. Od I do IV kadencji Rady został delegowany jako reprezentant gminy w Związku Komunalnym Wisłok. Posiada 13 letni staż pracy społecznej w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie gdzie zasiadał jako ławnik.

Przez 25 lat udzielał się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Prezesa Zarządu.