Gmina Boguchwała

e-mail:
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-05-29 20:00:57

Miasto i Sołectwa

Wola Zgłobieńska


Powierzchnia Sołectwa: 1478,10 ha
Ludność: 1549 (styczeń 2019)

Sołectwo położone jest wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów-Iwierzyce oraz przy drogach gminnych.

Sołtys: Roman Krupa

Rada Sołecka:


Rys historyczny

Wola Zgłobieńska jest położona na zachodnich krańcach gminy Boguchwała. Od zachodu graniczy z Będzienicą i Nockową, od północy i wschodu ze Zgłobniem. W swej południowej części graniczy z Niechobrzem i Wolą Czudecką. W obrębie wsi istnieją przysiółki, z których największymi są Ścieżki oraz Zagóry. Część Zagór administracyjnie należy do Zgłobnia. W południowej części istnieje niewielki przysiółek zwany Granicami.

Nazwa wsi składa się z dwóch członów: Wola - co oznaczało wieś, która w początkach swego istnienia była zwolniona z opłat i danin na rzecz właściciela. Wyraz Zgłobieńska powstał od nazwy Zgłobień. Jest to nazwa dzierżawcza od osoby będącej właścicielem wsi. Słowo zgłob pochodzi od słowa zły, zgłobliwy.

 

Wieś została założona w II połowie XVI wieku. W swych początkach nazywana była również Nowym Zgłobniem. Od początku swego istnienia należała do parafii w Zgłobniu i w 1785 roku liczyła 570 wiernych. Pomiędzy 1860-1939 rokiem gimnazjum w Rzeszowie ukończyły dwie osoby, natomiast edukację na poziomie szkoły ludowej mieszkańcy wsi rozpoczęli od 1869 roku. Życie oświatowe toczyło się w cieniu Zgłobnia. Od 1907 roku działało we wsi kółko rolnicze. W 1978 roku powstała biblioteka publiczna, którą od samego początku po dziś dzień prowadzi Pani Janina Rosół.

Ludność Woli Zgłobieńskiej utrzymywała się z rolnictwa i częściowo z wyrębu lasu i handlu drewnem. W 1581 roku we wsi było 30 kmieci, którzy składali właścicielowi Woli Zgłobieńskiej daniny w pieniądzu i naturze (m.in. kury, sery, jaja, owies). Sołtys wsi posiadał folwark, w którym pracowało 5 poddanych, ponadto miał sadzawki i młyn. Wola Zgłobieńska zajmowała obszar 23 łanów, w większości pokrytych lasami. W 1937 roku we wsi znajdował się folwark.

18 lipca 1943 roku na Ścieżkach Niemcy dokonali masakry miejscowej ludności. Miejsce tragedii upamiętnia Pomnik Pomordowanych.

 

W 1982 roku został zbudowany we wsi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski, a w 1990 kaplica na miejscowym cmentarzu. Początki budowy szkoły sięgają 1959 roku - jednak budynek o dzisiejszym wyglądzie ukończony został jako tzw. Tysiąclatka w 1966 roku. W połowie lat 70-tych wzniesiono budynek obecnego Domu Ludowego.

 


SOŁTYS: Roman Krupa