Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2023-01-31 13:57:14

Miasto i Sołectwa

Miasto Boguchwała

Miasto Boguchwała zalicza się do najstarszych osad w gminie - pierwszy dokument potwierdzający istnienie tej miejscowości pochodzi z 1374 roku. Wówczas była to wieś o nazwie Pietraszówka lub Piotraszówka. W 1431 roku jej właściciel postarał się o nadanie prawa magdeburskiego i wybudował drewniany kościół. Parafia w Piotraszówce powstała dopiero 1460 roku. W latach dwudziestych XVIII wieku książę Teodor Lubomirski zbudował tu barokowy kościół i pałac, a w 1728 roku wyjednał nadanie wsi praw miejskich i zmianę jej nazwy na Boguchwałę. Więcej informacji dotyczących historii Boguchwały można odnaleźć w zakładce HISTORIA. Przez miasto Boguchwała przebiega linia kolejowa Rzeszów-Jasło oraz droga krajowa nr 19 Radom-Barwinek.

Powierzchnia: 913,29 ha
Ludność: 6 096 (maj 2019)


30 kwietnia 2015 roku Rada Miejska w Boguchwale, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, utworzyła cztery osiedla na terenie miasta Boguchwała.

LISTA ULIC: Zmiana numeracji w Boguchwale.pdf


BOGUCHWAŁA CENTRUM

Liczba mieszkańców: 2110

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum:

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum:


BOGUCHWAŁA DOLNA

Liczba mieszkańców: 1196

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna:

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna:


BOGUCHWAŁA GAJ

Liczba mieszkańców: 967

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Gaj:

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Gaj:


BOGUCHWAŁA GÓRNA

Liczba mieszkańców: 1823

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Górna:

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Górna: