Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl
www: http://boguchwala.pl
Data wydruku: 2018-05-22 11:35:34

Miasto i Sołectwa

Miasto Boguchwała

Miasto Boguchwała zalicza się do najstarszych osad w gminie - pierwszy dokument potwierdzający istnienie tej miejscowości pochodzi z 1374 roku. Wówczas była to wieś o nazwie Pietraszówka lub Piotraszówka. W 1431 roku jej właściciel postarał się o nadanie prawa magdeburskiego i wybudował drewniany kościół. Parafia w Piotraszówce powstała dopiero 1460 roku. W latach dwudziestych XVIII wieku książę Teodor Lubomirski zbudował tu barokowy kościół i pałac, a w 1728 roku wyjednał nadanie wsi praw miejskich i zmianę jej nazwy na Boguchwałę. Więcej informacji dotyczących historii Boguchwały można odnaleźć w zakładce HISTORIA. Przez miasto Boguchwała przebiega linia kolejowa Rzeszów-Jasło oraz droga krajowa nr 19 Radom-Barwinek.

Powierzchnia: 913,29 ha
Ludność: 6 012 (styczeń 2017)


30 kwietnia 2015 roku Rada Miejska w Boguchwale, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, utworzyła cztery osiedla na terenie miasta Boguchwała.

LISTA ULIC: Zmiana numeracji w Boguchwale.pdf


BOGUCHWAŁA CENTRUM

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum:

telefon: 785 991 253
dyżur: Plac Rynek 2, wtorek w godz. 17:00-18:00 (pokój 017)

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Centrum:


BOGUCHWAŁA DOLNA

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna:

telefon: 663 454 314
dyżur: Plac Rynek 2, w każdy czwartek w godz. 18:00-19:00 (pokój 017)

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Dolna:


BOGUCHWAŁA GAJ

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Gaj:

telefon: 666 573 975
dyżur: Plac Rynek 2, poniedziałek w godz. 17:00-18:00 (pokój 017)

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Gaj:


BOGUCHWAŁA GÓRNA

Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała Górna:

telefon: 691 723 417
dyżur: plac Rynek 2 (pokój 017)

Członkowie Zarządu Osiedla Boguchwała Górna: