36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Rodzina 500 plus

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus". Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko jest niezależnie od dochodu.

Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego:

  • 800 zł netto na osobę w rodzinie,
  • 1200 zł netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2, I piętro, pokój nr 1.07 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku - instrukcja [kliknij]

  • portalu Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny, a także wniosku o świadczenie wychowawcze - instrukcja [kliknij]

  • Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby - instrukcja [kliknij]

  • bankowości elektronicznej

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków. Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków - to zadanie gminy, do której wniosek został złożony - instrukcja [kliknij]Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach jednocześnie. Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje zagranicą świadczenie o podobnym charakterze.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 006 435