36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguchwale kieruje pani Gabriela Gajdek, telefon - 017 87 55 260. Pomieszczenia biurowe Ośrodka znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale obok Biura Obsługi Klienta, a także w budynku Domu Ludowego w Zgłobniu, I piętro oraz w Boguchwale Plac Rynek 2.

MOPS pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Do kogo i gdzie się zwrócić?

Obsługę mieszkańców zapewniają pracownicy socjalni podzieleni na rejony opiekuńcze:

 • Sławomira Baran - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Kwiatowa, Akacjowa, Sportowa)
 • Małgorzata Borcz - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Suszyckich, Grabowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Lubomirskiego, Królowej Jadwigi, Żytkiewicza, Zawiszy Czarnego, Klimczaka, Straszewskiego, Pelca, Przybyły, Purzyckiego, Piotraszewskiego, Partyzantów, Przemysłowa, Ogrodowa, Aleja Syski, Polna, Wojska Polskiego)
 • Aneta Drozd - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ulice: Łąkowa, Cicha, Grunwaldzka), Niechobrz (numery: 540-1110)
 • Monika Haba - pokój nr 7, tel. 017 87 55 263 - Boguchwała (ul. Techniczna, Słoneczna), Nosówka
 • Anna Żybura - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Mogielnica, Racławówka
 • Aleksandra Husak - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108 - Wola Zgłobieńska (numery: 61-do końca)
 • Ewa Chlebicka - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108 - Zgłobień, Boguchwała (ulice: Kopernika), Wola Zgłobieńska (numery: 1-60)
 • Grzegorz  Rząsa - pokój nr 8, tel. 017 87 55 262 - Lutoryż, Zarzecze, Niechobrz (numery: 1-539)

Ponadto w budynku Domu Ludowego w Zgłobniu funkcjonuje Punkt Obsługi Mieszkańców korzystających z pomocy społecznej dla miejscowości Nosówka, Wola Zgłobieńska i Zgłobień:

 • dyżury od poniedziałku do czwartku w godz. 07:30-11:45, piątek w godz. 07:30-15:30, tel. 017 87 16 108
 • dyżur dyrektora MOPS w fili MOPS-u w Zgłobniu w drugi piątek każdego miesiąca w godz. 11:30-15:30

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze "500+", fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny:

 • Aleksandra Dzień - tel. 017 87 55 261 - obsługa funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 • Urszula Tondera - tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Dorota Babiarz - tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Marta Gubernat-Kurc - tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Weronika Krawiec - tel. 017 87 55 261 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
 • Elżbieta Pałys - tel. 017 87 55 266 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze

"Asystenci rodziny" wspomagający rodziny w wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci:

 • Katarzyna Zając - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108
 • Paulina Bednarska - Dom Ludowy w Zgłobniu, tel. 017 87 16 108

Masz problemy finansowe? Brakuje ci pieniędzy na leki, żywność, opał? Przeczytaj, jakie musisz spełnić warunki, aby uzyskać pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Tutaj możesz otrzymać informację, bądź uzyskać niezbędną pomoc finansową, rzeczową lub usługową.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł miesięcznie, a dla osoby samotnej 634 zł. Pomoc może mieć charakter stały, okresowy czy doraźny i zależy od indywidualnej sytuacji życiowej rodziny uwzględnionej w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Ponadto możesz uzyskać pomoc w naturze w formie np. zakupu bądź dofinansowania do leków, żywności, opału, itp. Możesz również uzyskać informację, która z organizacji charytatywnych jest Ci w stanie także udzielić pomocy.

Dodatkowo MOPS organizuje i finansuje dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy. Bezpłatnym posiłkiem objęci są uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 771 zł/osobę. Świadczy usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich.

MOPS zajmuje się również przyjmowaniem wniosków w sprawie zasiłków rodzinnych i przysługujących do nich dodatków oraz świadczeń opiekuńczych. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom dziecka, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł miesięcznie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł/osobę.

Problem alkoholowy? Przemoc w rodzinie?

Jeżeli masz w rodzinie problem alkoholowy, zadzwoń pod nr 017 87 55 262 do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawy związane z przemocą w rodzinie prowadzi pani Monika Haba, telefon 017 87 55 263.


|
 • Data aktualizacji: 2019-02-14 14:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 176 297