36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Fundusz Sprawiedliwości

Logo Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości

Środki dla kół gospodyń wiejskich

W ramach naboru wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości, Gmina Boguchwała otrzymała 14 908 zł. Środki te zostaną przekazane do kół gospodyń wiejskich z Mogielnicy, Niechobrza i Zarzecza na organizację w bieżącym roku wydarzeń środowiskowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekaże środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu umożliwiającego działalność statutową KGW, m.in. urządzeń gospodarstwa domowego. Warunkiem uzyskania dotacji jest zorganizowanie wydarzenia informacyjnego, którego tematyka będzie związana z przeciwdziałaniem przestępczości i negatywnego wpływu przestępczości na społeczeństwo.

  • Data aktualizacji: 2023-05-29 20:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 129 777