36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu i Racławówce

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w miejscowości Niechobrz i Racławówka".

Adres zamówienia: https://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art11044.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 213 166