36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechobrzu i Racławówce

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała w ramach inwestycji "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków w miejscowości Niechobrz i Racławówka".

Adres zamówienia: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art11044.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 449