36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Przebudowa dróg w Racławówce, Niechobrzu i Woli Zgłobieńskiej

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Przebudowa drogi 108161R w Racławówce Zadanie 2: Przebudowa drogi 108185R w Niechobrzu Zadanie 3: Przebudowa drogi 151318R w Woli Zgłobieńskiej w ramach PROW na lata 2014-2020

Adres zamówienia: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10908.html

  • Data aktualizacji: 2018-11-20 09:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 740 761