36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa wagi najazdowej. Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu

Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie 1: Budowa wagi najazdowej z burtami bocznymi 50 Mg, Zadanie 2: Budowa ogrodzenia i 4 wiat oraz utwardzenie terenu w ramach projektu "Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów".

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10659.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 850 899