36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19"

Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem "Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19"

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10546.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 559