36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy, Lutoryżu, Racławówce i Nosówce

Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej nad zadaniami:

  • Zadanie 1: Budowa chodników w Niechobrzu, Mogielnicy i Lutoryżu.
  • Zadanie 2: Budowa chodników w Racławówce i Nosówce

w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

Adres strony: http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10496.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-07 14:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 853 330