36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Przyłączenie do sieci internetowej oraz dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie o zamówieniu: Przyłączenie do sieci internetowej oraz dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Boguchwała w ramach utrzymania trwałości projektu Wyrównywanie szans mieszkańców gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

LINK: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art10103.html 

  • Data aktualizacji: 2019-02-14 14:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 176 331