36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS.

http://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art9498.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 498