36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa sieci elektroenergetycznej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania:

  • Zadanie 1 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowości Boguchwała
  • Zadanie 2 - Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej od nr dz. 1612/4 do 2049 w miejscowości Boguchwała
  • Zadanie 3 - Oświetlenie wzdłuż ul. Słonecznej do ul. Technicznej w miejscowości Boguchwała

Treść ogłoszenia: bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8612.html

  • Data aktualizacji: 2018-11-19 12:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 737 553