36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia wraz z remontem zaplecza - przebudowa stadionów

Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza - przebudowa stadionów.

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8120.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 458