36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy na działce nr 168/2, 170/1, 171, 192/1, 1171/1 Gmina Boguchwała w ramach zamierzenia "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowości Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza".

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8029.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 470