36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy

Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy na działce nr 168/2, 170/1, 171, 192/1, 1171/1 Gmina Boguchwała w ramach zamierzenia "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowości Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza".

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art8029.html

  • Data aktualizacji: 2019-02-21 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 213 199