36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała

Zadanie 1 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie jednorodzinnym znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała w latach 2016-2017"

Zadanie 2 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości w budownictwie wielolokalowym znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała w latach 2016-2017"

bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7969.html

  • Data aktualizacji: 2018-12-13 21:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 877 439