36-040 Boguchwała | ul. Suszyckich 33 | godz. pracy Urzędu Miejskiego: 7:30 - 15:30 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Przetarg publiczny nieograniczony na oddanie w dzierżawę oraz  pełnienie funkcji operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i innych urządzeń z nią związanych, stanowiących własność Gminy Boguchwała (ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała), połączonych z systemem sieci wodociągowej należącej do Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale oraz systemem sieci kanalizacyjnej należącym do Gminy Boguchwała będącej w dzierżawie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.

http://www.bip.boguchwala.pl/15265/15265/art7213.html

  • Data aktualizacji: 2019-01-18 14:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 049 682